Dovoľujeme si Vás informovať o kardanovom hriadeli Benzi & Di Terlizzi s homokinetickým 2-kĺbom vo výkonnostnej triede W55 (CV6).